Drie advocaten en drie fiscalisten werken nauw samen aan de Kraneweg 19 te Groningen.

 

Sinds 2003 werken de advocaten en fiscalisten van Bastide samen voor het midden- en kleinbedrijf, agrariërs, (non-profit) instellingen en particulieren. Voor onze klanten heeft de samenwerking als voordeel dat als het nodig is, zowel naar de juridische als fiscale kant van de zaak gekeken kan worden.

In onderlinge samenwerking tussen advocaten en fiscalisten worden de zakelijke klanten begeleid bij bijvoorbeeld herstructureringen, (bedrijfs)overname, bedrijfsbeëindiging, doorstart van de onderneming, verplaatsing/onteigening en het adviseren op de diverse rechtsgebieden of het voeren van procedures. Particuliere klanten worden onder andere bijgestaan in arbeidsconflicten, huurkwesties, echtscheidingen en nalatenschapkwesties.

De advocaten en fiscalisten worden in hun dagelijks werk ondersteunt door het juridisch secretariaat.

Ons streven is dat onze advisering en het verlenen van rechtsbijstand zo doeltreffend mogelijk en naar tevredenheid van cliënten verloopt.

Kennis & kunde, onder één dak van betrokken specialisten.